De KCZIJ

 

De KCZIJ is een kynologenclub, een club van en voor hondenliefhebbers. De club is een door de Raad van Beheer op kynologisch gebied erkende kynologenclub. Je kunt bij ons terecht voor verschillende trainingen en cursussen.

De KCZIJ is meer dan een hondenschool: wedstrijden, evenementen, wandelingen en workshops zijn een vast onderdeel van ons aanbod.

We doen mee aan landelijke wedstrijden op het gebied van flyball, hoopers en agility, die ook regelmatig op het veld van de KCZIJ plaats vinden. Ook organiseren we onderlinge wedstrijden.

 

 

Nieuwsbrief

 

Regelmatig verschijnt onze Nieuwsbrief. Die staat vol met clubnieuws en wetenswaardigheden over honden. De Nieuwsbrief wordt als e-mail verstuurd naar de leden.

 

Vrijwilligers

 

Als vereniging hebben wij ons onder andere tot doel gesteld de cursussen zo toegankelijk mogelijk te houden. Vandaar de lage prijzen! Maar .... deze lage prijzen zijn alleen mogelijk door de inzet van veel vrijwilligers.

Al het werk binnen de KCZIJ, uitgezonderd het schoonmaken van de kantine, wordt door vrijwilligers gedaan. En met deze vrijwilligers zijn we heel erg blij.

Van alle cursisten verwachten we dan ook dat zij helpen bij een activiteit, bijvoorbeeld bij een wedstrijd, een show of een opknapklus. Op deze manier kan iedereen blijven genieten van datgene wat de KCZIJ organiseert en hoeft er niet telkens bij dezelfde leden voor hulp te worden aangeklopt. Dus als gevraagd wordt mee te helpen, schroom dan niet om 'ja' te zeggen.


Instructeurs

 

De KCZIJ is erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Dat betekent dat we aan zekere kwaliteitseisen op het gebied van hondenopvoeding en hondensport moeten voldoen. Zo werken we met ervaren en deskundige instructeurs en gedragskundigen die hond en baas op een positieve manier leren hoe ze op plezierige wijze met elkaar kunnen samenwerken.

 

Op de foto hierboven staat een deel van onze instructeurs. De instructeurs van de KCZIJ werken volgens het principe van positief belonen. Dit maakt het trainen voor hond en baas tot een plezierige bezigheid waarbij het aangeleerde gedrag beter beklijft.

 

De instructeurs hebben een maatschappelijke taak. Ze leren de eigenaren van (jonge) honden hoe zij op een maatschappelijk verantwoorde manier met hun hond kunnen omgaan.

De namen en contactgegevens van de instructeurs vind je op de contactpagina.

 

De namen van de instructeurs vind je bij de afzonderlijke cursussen. Ook vind je hier de contactgegevens.

 

Bestuur

Bestuursleden:

 

Voorzitter

Laureen Neijndorff

 

Secretaris

Rachel Deijs 

 

Penningmeester

 

 

Algemene bestuursleden

Jettie Alberts

Koos Luteran

 

Bijzondere leden

Ereleden

Mevr. T. Reichenfeld

Mevr. J. Alberts

Mevr. A. van de Berge-Hage

Dhr. J. Langius (rechts op foto)

Dhr. S. de Wit (links op foto)

 

Leden van Verdienste

Dhr. J. Kuyper

Dhr. E.J. Reichenfeld

Dhr. G.P. Verhage

Mevr. A. Doornbos